İMAR BARIŞI NEDİR?

İMAR BARIŞI NEDİR?

 

      Ruhsatı olmayan veya ruhsata muhalif yapı sahiplerinin tapularını alabilmelerini sağlayan yapı kayıt sistemine denir. Sisteme girişi yapılacak olan yapının  31/12/2017 tarihinden önce inşa edilmiş olması gerekiyor. İmar barışına son başvuru tarihi ise 31/12/2018’dir.

 

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?

 

     Barıştan faydalanmak isteyen kişi/kişiler ilgili kuruma başvurur. Sisteme işlenmesini istediği yer hakkında detaylı bilgileri içerir ( bina bilgisi, daire sayısı, yüz ölçüm vs.) evrakları teslim eder ve harç bedelinin ödemesini yapar. İlgili kurumun yerinde tespiti ile onay verilir, yapı bilgileri sisteme işlenir ve belirtilen yer için YAPI KAYIT BELGESİ oluşturulur.

      Bu evrak sayesinde kısmen tapu sahibi olunur ve ilgili bina için kentsel dönüşüm yaptırılmak isteniyor ise bu evrak ile başvuru yapılır. Yapı kayıt belgesi, bir sonraki aşama olan KAT MÜLKİYETİ için gerekli olan evraktır.

 

KAT MÜLKİYETİ NASIL ALINIR?

 

      Yapı kayıt belgesini almış olan kişiler tapularını almaya hak kazanmışlardır. Bu aşamada Yapı Kayıt Belgesi için yatırılmış olan harç bedeli kadar bir ücret daha ödenmesi gerekir. Daha sonra kat mülkiyetlerini almak için ilgili idareye başvuruda bulunabilir ve tapularını alabilirler.